Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 33/2012

20.08.2012
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek tohoto týdne vás upozorníme p?edevším na studii s názvem „Visual Data Security“, na další informace o špionážním malwaru a na p?íru?ku NISTu ohledn? zabezpe?ení certifika?ních autorit proti pr?nik?m.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-hrozby-socialniho-inzenyrstvi-se-nevyhybaji-nikomu/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - ?ínská podzemní online ekonomika
Chcete za?ít s bezpe?nostními metrikami? - starší ->>
Design: Webdesign