Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Uživatelé nedodržují bezpe?nostní opat?ení v podnicích - ve vztahu k mobilním za?ízením

24.10.2012
Informují o tom výsledky nedávného p?ehledu spole?nosti Sophos (zpracovány byly informace od 1 008 spot?ebitel? - Velká Británie).
Zdroj: http://searchsecurity.techtarget.com/news/2240169054/Users-neglect-enterprise-mobile-device-security-measures-survey-finds
Autor: JP


<<- novější - Útoky na banky - odpov?di v sedmi krocích
Anonymous vyhrožují bombou - starší ->>
Design: Webdesign