Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Velká Británie - po?íta?ová kriminalita v roce 2007 - výsledky p?ehledu

31.10.2008
Nejvíce se nár?st po?íta?ové kriminality týkal finan?ních podvod? (20 procentní nár?st). V ?lánku je také citována zpráva FBI - Internet Crime Complaint Center. Podle ní je Británie druhým nejv?tším zdrojem po?íta?ové kriminality (na prvním míst? jsou Spojené Státy, t?etí a další místa - Nigerie, Kanada a Rumunsko).
Zdroj: http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/7697704.stm
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Nová kniha: Web Security Testing Cookbook
Sam Spade - nástroj k analýze sítí - starší ->>
Design: Webdesign