Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jak zabezpe?it webové aplikace ve vztahu k nezabezpe?ným mobilním za?ízením

23.02.2011
Brian Musthaler hovo?í o principech, které používá produkt spole?nosti Trusteer - Secure Web Access.
Zdroj: http://www.networkworld.com/newsletters/techexec/2011/110221bestpractices.html
Autor: JP


<<- novější - Bezpe?nostní hrozby pro chytré mobily jsou pon?kud dramatizovány
Odpov?di odborník? student?m oboru IT bezpe?nost - starší ->>
Design: Webdesign