Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Situace okolo ochrany dat ve vztahu k mobilním za?ízením v p?ehledu spole?nosti McAfee

16.07.2012
?lánek obsahuje shrnutí n?kterých výsledk? tohoto p?ehledu.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=13245
Autor: JP


<<- novější - Recenze knihy: Hacking Exposed 7: Network Security Secrets and Solutions (sedmé vydání)
KeePass Password Safe vydán ve verzi 2.19 - starší ->>
Design: Webdesign