Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?t hloupostí, které lidi d?lají se svým mobilním telefonem

21.11.2008
Matt Bancroft:
  • Neuzamknou sv?j mobil rep. neustaví heslo pro odemknutí ne?inného mobilu
  • Ponechávají informace, které mohou kompromitovat firemní bezpe?nost v mobilu v otev?ené podob?
  • Otevírají aplikace z ned?v?ryhodných zdroj?
  • Používají mobil k návšt?v? nebezpe?ných webových stránek a míst internetu
  • Ponechávají otev?ené p?ístupy do mobilu (Bluetooth, Wi-Fi)
Zdroj: http://www.csoonline.com/article/464722/The_Top_Stupid_Things_People_Do_With_Mobile_Phones
Autor: JP


<<- novější - Hlavní riziko pro bezpe?nost firem p?edstavují jejich vlastní zam?stnanci
Detekce malware je stále obtížn?jší - starší ->>
Design: Webdesign