Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Obchodníci v boji proti online podvod?m používají cesty, které nejsou efektivní

16.10.2012
Zde jsou tlumo?eny výsledky p?ehledu, který zpracovaly spole?nosti Card Not Present and SignatureLink. Nap?íklad je zde doporu?ováno (kv?li podvod?m s IP adresami) používat pro geolokaci ?ešení druhé generace, což d?lá jen málo obchodník?.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=13772
Autor: JP


<<- novější - Americké malé a st?ední podnikání málo dbá na kybernetickou bezpe?nost
Složitost sítí vede k bezpe?nostním incident?m - starší ->>
Design: Webdesign