Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Web a malware - názory uživatel? podle p?ehledu, který zpracovaly SC Magazine a Symantec

03.09.2010
Komentá? k t?mto výsledk?m je obsažen také v ?lánku User's opinions on malware infections revealed. Z výsledk? nap?. vyplývá, že v?tšina (67,6 procenta) se p?iklání k tomu, že možným zdrojem infekce je používání internetu zam?stnancem (28,4 procenta ?íká, že zdrojem je e-mail).
Zdroj: http://www.scmagazineuk.com/sc-studio-web-viewed-as-most-likely-route-to-malware-infection-as-visiting-legitimate-websites-seen-as-best-way-to-reduce-the-risk/article/178034/
Autor: JP


<<- novější - Hacknuty e-mailové servery ruské vlády
Nagios ve verzi 3.2.2 (nástroj pro monitoring sít?) - starší ->>
Design: Webdesign