Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Americké malé a st?ední podnikání málo dbá na kybernetickou bezpe?nost

16.10.2012
V tomto ?lánku jsou popisovány výsledky p?ehledu NCSA a Symantecu (podílelo se na n?m 1015 podnikatelských jednotek). V záv?ru je uvedena sada osmi doporu?ení.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=13768
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Cesty útok? DDoS a jak se p?ed t?mito útoky bránit ?i jak zmírnit jejich dopady
Obchodníci v boji proti online podvod?m používají cesty, které nejsou efektivní - starší ->>
Design: Webdesign