Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Složitost sítí vede k bezpe?nostním incident?m

16.10.2012
V ?lánku jsou tlumo?eny výsledky p?ehledu spole?nosti AlgoSec. Jsou zde uvedena následující ?ty?i klí?ová zjišt?ní:
  • Complexity causes risk
  • Network environments are overwhelmingly multi-vendor
  • Multi-vendor environments are complex
  • Consolidation is Key to Simplifying Management
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=13773
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Obchodníci v boji proti online podvod?m používají cesty, které nejsou efektivní
Co ud?lat pro to, abyste zazá?ili ve vztahu k IT bezpe?nosti - starší ->>
Design: Webdesign