Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Názor: DRM (Digital Right Management) vede k pirátství

26.02.2007
Komentá? a diskusi k eseji Erica Flinta najdete na Slashdotu. Eric Flint je v sou?asné dob? šéfredaktorem nakladatelství Baen Publishing, které je p?edním vydavatelem SF literatury (i v elektronické podob?).
Zdroj: http://preview.baens-universe.com/articles/salvos6
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - D?ležitost zabezpe?ení webovských aplikací v AJAXu
Implementace systému pro detekci pr?nik? - vyhn?te se t?mto p?ti obvyklým chybám - starší ->>
Design: Webdesign