Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Mikulášská kryptobesídka 2005 - termín podání p?ísp?vk? do 3.10!

17.09.2005

Mikulášská kryptobesídka 2005
Praha, 1. - 2. prosinec 2005

?eský a slovenský workshop Mikulášská kryptobesídka (MKB) se koná letos popáté. Je zam??en na podporu úzké spolupráce odborník? se zájmem o teoretickou a aplikovanou kryptografii a další p?íbuzné oblasti informa?ní bezpe?nosti.

Upozor?ujeme všechny zájemce, že termín podání p?ísp?vk? byl posunut do 3.?íjna 2005 !
Pokyny k podání p?ísp?vk? jsou uvedny zde Call for Papers.

Letos poprvé je také po?ádána (jako sou?ást MKB) sout?ž o nejlepší studentskou práci v oblasti informa?ní bezpe?nosti a kryptologie pod názvem KEYMAKER 2005. Podmínky pro ú?ast je možné nalézt ve Výzv? pro autory. Sout?ž se nám zdá velmi atraktivní, už jen kv?li dotaci 45.000 K?, kterou nám v?novala firma Grisoft. Kone?ný termín pro podávání p?ísp?vk? je 17. ?íjna 2005.

Na workshopu zazní tyto zvané p?ísp?vky:
Dieter Gollmann (Technical University Hamburg
George Danezis (Katholieke Universiteit Leuven
Luboš Brim (Masarykova univerzita Brno)

Všichni zájemci o tuto tradi?ní akci a to a? už z ?ad p?ednášejících, sout?žících nebo poslucha?? jsou velmi srde?n? zváni.
Další informace získáte na domovské stránce workshopu.

Zdroj: http://www.buslab.cz/mkb
Autor: PVMicrosoft - Xbox 360 - nep?jde hacknout:? - starší ->>
Design: Webdesign