Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Blíží se Mikulášská kryptobesídka 2012

08.11.2012
Dovoluji si p?ipomenout blížící se termín tradi?ní Mikulášské kryptobesídky. Všichni zájemci o tuto problematiku jsou srde?n? zváni.

Workshop Mikulášská kryptobesídka 2012 se koná v Praze ve dnech 29.–30. listopad 2012 v hotelu Olympik (sál Olymp).

Stále je ješt? možné se zaregistrovat!
Program workshopu se skládá z prezentací p?ísp?vk?, diskusí ve ?tvrtek 29.11 a v pátek 30.11 a dále z neformálního ve?erního setkání ve ?tvrtek 29. listopadu 2012.
Sou?ástí programu workshopu budou zvané p?ednášky a vyhlášení výsledk? studentské sout?že Keymaker 2012.
Program MKB

Za Crypto-World - Pavel Vondruška
Zdroj: http://mkb.buslab.org/
Autor: PV


<<- novější - Anonymous 5. listopadu neusp?li
Malware kradoucí fotografie je posílá do Iráku - starší ->>
Design: Webdesign