Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

DATAKON (termín podání p?ísp?vk? posunut do 30.5 !)

24.05.2005
DATAKON

22.10. - 25.10.2005 , Hotel SANTON, Brno

Informace:
P?vodní termín pro podání nabídek p?ísp?vk? 23.5.2005 byl z organiza?ních d?vod? posunut na 30.5.2005 !

DATAKON je prestižní ?eská a slovenská konference s mezinárodní ú?astí zam??ená na teoretické a technické základy, nejlepší postupy a vývojové trendy v oblasti využití informa?ních technologií p?i budování informa?ních systém? v?etn? výsledk? jejich aplikace v praxi.

Více informací ke konferenci : www.datakon.cz

Zdroj: http://www.datakon.cz/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Nejv?tší krádež bankovních dat v USA
Vyšlo : RFC 4043 - Internet X.509 Public Key Infrastructure Permanent Identifier - starší ->>
Design: Webdesign