Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?edb?žné oznámení o konferenci DATAKON 2005

05.01.2005

Mezinárodní konference DATAKON 2005
22. — 25.10.2005
Hotel SANTON , Brno

P?edb?žné oznámení o konferenci
DATAKON je prestižní ?eská a slovenská konference s mezinárodní ú?astí zam??ená na teoretické a technické základy, nejlepší postupy a vývojové trendy v oblasti využití informa?ních technologií p?i budování informa?ních systém? v?etn? výsledk? jejich aplikace v praxi.

DATAKON p?edstavuje ideální platformu pro vým?nu zkušeností mezi ?eskými i zahrani?ními odborníky z ?ad dodavatel? informa?ních technologií, jejich zákazník? a akademického sv?ta.

DATAKON oslovuje zkušené odborníky i nejlepší studenty.

Jednacími jazyky konference jsou angli?tina, ?eština a slovenština.

Podrobné informace www.datakon.cz

Zdroj: http://www.datakon.cz/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Ochrana p?ed útokem ze sít? - jak ji naplánovat
Nové verze vir? pro mobilní telefony - starší ->>
Design: Webdesign