Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

4.-5. prosince 2008 Mikulášská kryptobesídka

28.08.2008
4.-5. prosince 2008 Mikulášská kryptobesídka

8. workshop Mikulášská kryptobesídka se koná v Praze a nabízí nejen zajímavé p?ednášky z oblasti kryptografie a informa?ní bezpe?nosti, ale i prostor k neformálnímu setkání s kolegy a odborníky. Pro workshop jsou domluveny zvané p?ísp?vky: Eli Biham (Technion, Haifa, Israel): On the (In)security of the Ciphers and Protocols of GSM; Richard Clayton (University of Cambridge, UK): Can cryptography secure the Internet?; Jozef Gruska & Jan Bouda (MU, Brno): New directions in quantum cryptography; Martin Hlavá? & Tomáš Rosa (UK, Praha & e-banka): Towards Disclosing the RSA Private Key of an e-Passport; Zden?k ?íha (MU, Brno): On security and crypto issues of e-passports. Pro ?tená?e DSM a studenty bude p?i v?asné registraci nabízena 15% sleva.

P?ísp?vky m?žete podávat do 30. zá?í , blíže viz http://mkb.buslab.org/cfp.htm.

Vše najdete na http://mkb.buslab.org.
Zdroj: mkb.buslab.org/cfp.htm
Autor: VKVybrané kapitoly z ?ady knih zabývajících se bezpe?ností IT - starší ->>
Design: Webdesign