Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Po?íta?ová špionáž na k?ižovatce

02.12.2010
Kelly Jackson Higgins komentuje sou?asný vývoj. Potom co se objevily Aurora a Stuxnet, stojí organizace v nové situaci, p?ed novými úkoly v ochran? svých dat a zájm?. A také - organizace by m?ly být více otev?ené v tom smyslu, že informace o pr?nicích, bezpe?nostních incidentech by m?ly být sdíleny.

Viz také další ?lánek s obdobným tématem - Demilitarizing cybersecurity (Q&A). Elinor Mills v n?m zpovídá Gary McGrawa (bezpe?nostní konzulta?ní firma Cigital).
Zdroj: http://www.darkreading.com/insider-threat/167801100/security/attacks-breaches/228500103/cyberespionage-at-a-crossroads.html
Autor: JP


<<- novější - Ruský ob?an jako jeden z nejv?tších ši?itel? spamu
Spam - top ten zemí, ze kterých je rozesílán - starší ->>
Design: Webdesign