Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Air Force Cyber Command - jaké jsou úkoly této nové organizace?

29.07.2008
Budovaná infrastruktura pro boj s po?íta?ovou kriminalitou, která zasahuje do sfér národní bezpe?nosti - ?lánek obsahuje ur?itá shrnutí v sou?asnoti existujících informací spolu s odkazy na ?adu dalších p?íbuzných informa?ních zdroj?.
Zdroj: http://www.dissidentvoice.org/2008/07/air-force-cyber-command-building-the-infrastructure-for-high-tech-war-crimes/
Autor: JP


<<- novější - Nezbytnost správy zranitelností
PenTest LiveCD Vám pom?že získat zkušenosti pro provád?ní penetra?ních test? - starší ->>
Design: Webdesign