Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Brian Krebs komentuje sou?asnou situaci se spamem

02.07.2011
P?es uzav?ení n?kterých zdroj? spamu v pr?b?hu posledních 12 m?síc?, p?es uv?zn?ní n?kterých klí?ových hacker?, objevují se noví akté?i, nové p?ístupy a hladina spamu je nemalá. Podle informace Symantecu ?iní pokles až 90 procent. Poznámka z diskuze - škodlivý charakter e-mail? je horší.

Problematice spamu je v?nován také ?lánek Spam messages promise Google+ invites, deliver drug ads.
Zdroj: http://krebsonsecurity.com/2011/07/where-have-all-the-spambots-gone/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - MCAfee: Deset krok? k ochran? vašch citlivých dat
Jakou moc má schopný hacker? - starší ->>
Design: Webdesign