Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jak shromaž?ovat informace týkající se bezpe?nosti (v síti organizace)

22.10.2011
Adam Ely vysv?tluje postupy, které pomohou (bezpe?nostnímu ?editeli, skupin?) p?i jejich analýzách.
Zdroj: http://www.darkreading.com/security-monitoring/167901086/security/attacks-breaches/231901447/tech-insight-the-smart-way-to-gather-security-intelligence.html
Autor: JP


<<- novější - Smart Cover odemkne Váš iPad
Nová voln? dostupná verze nástroje Metasploit je ur?ena za?ínajícím penetra?ním tester?m - starší ->>
Design: Webdesign