Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel e-zin Crypto-World 10/2010

15.10.2010
Práv? vyšel e-zin Crypto-World 10/2010.
Informace ke stažení tohoto aktuálního ?ísla e-zinu, byly rozeslány registrovaným odb?ratel?m (1375) 15.10.2010 ve?er.

Spole?n? s t?mito kódy byl zaslán i kód, který umož?uje zájemc?m se ješt? nyní p?ihlásit do podzimní Sout?že 2010 v lušt?ní.

Pokud pat?íte mezi odb?ratele a e-mail jste neobdrželi, požádejte o n?j p?es www rozhraní nebo e-mailem na adrese ezin@crypto-world.info, e-mail co nejd?íve opakovan? zašleme....

Obsah:
Crypto-World 10/2010
----------------------
A. Jak dopadla sout?ž SHA-3? (Vlastimil Klíma) 2 - 10
B. Podzimní Sout?ž v lušt?ní 2010 jde do finiše (P.Vondruška) 11 - 12
C. Doprovodné p?íb?hy k úlohám Sout?že v lušt?ní 2010 (P.Vondruška) 13 – 23
D. Problematika infrastruktury ve?ejných klí?? (PKI), dvoudenní kurz Akademie CZ.NIC (P.Vondruška) 24-25
E. O ?em jsme psali v ?íjnu 1999-2009 26 - 27
F. Záv?re?né informace 28
Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

Soutež 2010 , Nápov?da ?.5 - starší ->>
Design: Webdesign