Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel e-zin Crypto-World 6/2010

15.06.2010
Práv? vyšel e-zin Crypto-World 6/2010.
Informace pot?ebné ke stažení tohoto aktuálního ?ísla e-zinu, byly rozeslány registrovaným odb?ratel?m (1360) 15.6.2010 ve?er.

Pokud pat?íte mezi odb?ratele a kódy jste ve svém e-mailu nenašli, požádejte o n? p?es www rozhraní nebo e-mailem na adrese ezin@crypto-world.info, kódy co nejd?íve opakovan? zašleme....

Obsah:
Crypto-World 6/2010
----------------------
A. Utajená míra složitosti (V. Klíma) 2-6
B. Ze vzpomínek armádního šifranta III. (J. Knížek) 7-9
C. Hláskovací tabulka (P. Vondruška) 10-13
D. Chcete si zaluštit? Díl 6. (M. Kola?ík) 14
E. Bezpe?nostní st?ípky (J.Pinkava) 15-21
F. O ?em jsme psali v ?ervnu 1999-2009 22-23
G. Záv?re?né informace 24
Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
Design: Webdesign