Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel e-zin Crypto-World 3/2010

14.03.2010
Práv? vyšel e-zin Crypto-World 3/2010.
Kódy, ke stažení tohoto aktuálního ?ísla e-zinu, byly rozeslány registrovaným odb?ratel?m (1360) 14.3.2010.

Pokud pat?íte mezi odb?ratele a kódy jste ve svém e-mailu nenašli, požádejte o n? p?es www rozhraní nebo e-mailem na adrese ezin@crypto-world.info, kódy co nejd?íve opakovan? zašleme....

Obsah:
Crypto-World 3/2010
----------------------
A. Analýza Blue Midnight Wish – útoky na stavební bloky (V.Klíma, D. Gligoroski) 2 -13
B. P?ehled n?kterých základních kritérií hodnocení bezpe?nosti IT (P.Vondruška) 14 - 20
C. Chcete si zaluštit? Díl 4. (M.Kola?ík) 21
D. Aktuální situace v oblasti uznávání zahrani?ních kvalifikovaných certifikát? (P.Vondruška) 22-24
E. O ?em jsme psali v b?eznu 1999-2009 25-26
F. Záv?re?né informace 27
Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

E-zin Crypto-World 2/2010 uvoln?n k volnému stažení! - starší ->>
Design: Webdesign