Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Crypto - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel e-zin Crypto-World 11/2010

08.11.2010
Práv? vyšel e-zin Crypto-World 11/2010.
A) Informace ke stažení tohoto aktuálního ?ísla e-zinu, byly rozeslány registrovaným odb?ratel?m (1376) 8.11.2010 ve?er.

Pokud pat?íte mezi odb?ratele a e-mail jste neobdrželi, požádejte o n?j p?es www rozhraní nebo e-mailem na adrese ezin@crypto-world.info, e-mail co nejd?íve opakovan? zašleme....

Obsah:
Crypto-World 11/2010
----------------------
A. Sout?ž v lušt?ní 2010 skon?ila! (P.Vondruška) 2 - 3
B. Doprovodné p?íb?hy k úlohám (P.Vondruška) 4 - 8
C. Sout?žní p?íklady roku 2010, použitý systém, dešifrované texty (P.Vondruška) 9 – 28
D. Ohlasy, p?ipomínky a komentá?e sout?žících 29 - 33
E. Mikulášská kryptobesídka /Santa Cryptt 2010 / Program 34 -35
F. O ?em jsme psali v listopadu 1999-2009 36 - 38
G. Záv?re?né informace 39

B) Dostupnost e-zinu
---------------------
K odb?ru e-zinu se lze p?ihlásit zdarma na adrese http://crypto-world.info/dotaz/dotazy.php
Stále je možné získat CD, které obsahujevšechna dosud vyšlá ?ísla od roku 1999 a to v?etn? všech p?íloh SW, který byl speciáln? vytvo?en v rámci po?ádaných sout?ží v lušt?ní v letech 2000-2010 a úplné doprovodné p?íb?hy aktuální kompletní databázi novinek (NEWS)
Obsah CD je každý m?síc aktualizován. Více informací v?etn? objednávky http://crypto-world.info/cd-objednavka/

C. POZVÁNKA na Mikulašskou kryptobesídku 2010
---------------------------------------------
Stránka workshopu http://mkb.buslab.org/
MKB - Mikulašská kryptobesídka 2010
Praha, Hotel Olympik, 2. - 3. prosinec 2010
Všichni zájemci o tuto tradi?ní akci s velmi p?átelskou atmosférou a to a? jak z ?ad p?ednášejících, sout?žících nebo poslucha?? jsou velmi srde?n? zváni.

D. Problematika infrastruktury ve?ejných klí?? (PKI)
----------------------------------------------------
http://www.nic.cz/akademie/course/15/detail/
Termín: 24.- 25.11.2010 09:00–17:00
Garant: Pavel Vondruška
Pozor – zájemci z ?ad registrovaných odb?ratel? e-zinu Crypto-World mají možnost získat 50% slevu.
Na vyžádání obratem zašleme slevový kód, který lze p?i registraci využít.
Napište si o n?j na adresu ze které jsou zasílány údaje ke sta?ení e-zinu.
Do p?edm?tu e-mailu napište slovo : SLEVA
Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

E-zin Crypto-World 10/2010 uvoln?n k volnému stažení! - starší ->>
Design: Webdesign