Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Další zjišt?ní ohledn? útoku na Google a spol.

23.02.2010
Byl nalezen t?icetiletý konzultant, který je odpov?dný za SW zneužívající zranitelnost Internet Exploreru (který byl pozd?ji použit a ke kterému m?la p?ístup ?ínská strana díky jeho zve?ejn?ní na jistém online fóru). Samotný konzultant však nebyl sou?ástí operace. Jak se tedy zdá, p?ímé d?kazy ?ínské ú?asti stále chybí.
Zdroj: http://www.networkworld.com/news/2010/022210-more-clues-uncovered-in-google.html
Autor: JP


<<- novější - V?tšina organizací je p?edm?tem kybernetických útok?
Konzulta?ní firma (IT) p?išla tento m?síc o 100 000 dolar? díky online bankovnímu podvodu - starší ->>
Design: Webdesign