Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Konzulta?ní firma (IT) p?išla tento m?síc o 100 000 dolar? díky online bankovnímu podvodu

23.02.2010
Po?íta?, se kterým firma komunikuje s bankou, je jediným takovým. Podle zástupce firmy je skenován proti vir?m a malware. Banka se hájí tím, že úto?ník v procesu autentizace dokázal správn? odpov?d?t na dv? otázky (s utajovanými odpov??mi), s bankou komunikoval z IP adresy v New Hampshire (tam také sídlí postižená firma). Není zatím jasné, zda úto?ník použil proti firm? trojana typu Zeus. Jaké bude pokra?ování? Banka se snaží vysledovat kam odešly peníze. Firma prost?ednictvím svého právního zástupce p?ipravuje žalobu na banku.
Zdroj: http://www.krebsonsecurity.com/2010/02/it-firm-loses-100000-to-online-bank-fraud/
Autor: JP


<<- novější - Další zjišt?ní ohledn? útoku na Google a spol.
UK, GCHQ varuje : další kybernetické útoky „katastrofáln?“ postraší obyvatelstvo - starší ->>
Design: Webdesign