Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jako konzultant najd?te citlivá data pomocí nástroje Nessus

30.08.2007
V ?lánku najdete popis toho, co v takovéto situaci m?žete prost?ednictvím tohoto nástroje nalézt a jaké uplatnit postupy. Je zde v této souvislosti citována celá ?ada užite?ných plugin?.
Zdroj: http://blog.tenablesecurity.com/2007/08/finding-sensiti.html
Autor: JP


<<- novější - Hacknutí iPhone m?že zp?sobit revoluci - a? je to s legálností t?chto postup? jakékoliv
Ekonomika bezpe?nosti - starší ->>
Design: Webdesign