Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

News na Crypto-Worldu v nové podob? ...

30.01.2005

Sekce v?novaná novinkám na stránce Crypto-Worldu byla upravena. Mimo zm?ny vzhledu stránky (vzhled staré stránky si m?žete p?ipomenout zde), byla optimalizována p?edevším rychlost na?ítání p?ísp?vk? v daném m?síci resp. na?ítání starších p?ísp?vk? z archívu.

P?eji vám p?íjemnou, rychlou a inspirující práci s t?mito komentovanými odkazy na aktuální novinky z oblasti informa?ní bezpe?nosti a aktivit e-zinu Crypto-World...

Zdroj: http://crypto-world.info/news/index.php
Autor: PV


<<- novější - Výzkumný tým umí p?elstít imobilizéry u Forda, Toyoty a Nissan?
?erv MySpool využívá MySQL servery ke svému ší?ení - starší ->>
Design: Webdesign