Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nápov?da k sout?žní úloze publikované v e-zinu Crypto-World 4/2007

29.04.2007
Vzhledem k tomu, že ub?hly dva týdny a sout?žní úlohu o ceny publikovanou v e-zinu Crypto-World 4/2007 dosud nikdo nevy?ešil, zve?ej?ujeme nápov?du.

Sout?žní úloha:

04235 04006 04008 04210 04017 04009 04005 04003 04007
04220 04002 04004 04021 04004 04003 04321 04017 04001
04228 04009 04013 04009 04001 04002 04008 04002 04001
04046 04005 04002 04187 04001 04004 04201 04003 04009
04232 04018 04003 04193 04001 04007 04198 04020 04003
04170 04004 04006 04215 04018 04007 04221 04002 04002


1) Všechny p?tice lze p?epsat na trojice vypušt?ním ?ísla 04, které bylo použito pouze pro dopln?ní šifrových skupin na p?tice a pouze ozna?uje, že se jednalo o úlohu z e-zinu ?íslo 04.
2) V e-zinu 4/2007 jsou dva ?lánky, které se zmi?ují o podobném tipu šifry
3) Svoji knížku: P.Vondruška: Kryptologie, šifrování a tajná písma jsem doporu?oval pro inspiraci, ale ve skute?nosti jde o více než inspiraci ...

Správné ?ešení úlohy bude uvedeno v p?íštím ?ísle našeho e-zinu

Zdroj: http://crypto-world.info/news/index.php?prispevek=4992&sekce=s
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Je reálný koncept open source certifika?ní autority ?
Deset open source bezpe?nostních aplikací, o kterých stojí za to uvažovat - starší ->>
Design: Webdesign