Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Kdo prvý vy?eší tuto úlohu ?

17.04.2007
Sout?žní úloha publikovaná v e-zinu Crypto-World 4/2007:

04235 04006 04008 04210 04017 04009 04005 04003 04007
04220 04002 04004 04021 04004 04003 04321 04017 04001
04228 04009 04013 04009 04001 04002 04008 04002 04001
04046 04005 04002 04187 04001 04004 04201 04003 04009
04232 04018 04003 04193 04001 04007 04198 04020 04003
04170 04004 04006 04215 04018 04007 04221 04002 04002


K lušt?ní úlohy srde?n? zvu všechny zájemce a to nejen z ?ad ?tená?? e-zinu. Do sout?že není pot?eba se nijak p?ihlašovat. V p?ípad? úsp?chu sta?í jednoduše na m?j e-mail zaslat odpovídající otev?ený text (e-mail nalezente v libovolném ?ísle e-zinu Crypto-World).

Pro prvého ?ešitele je p?ipravena cena, kterou pro vít?ze v?novalo nakladatelství Zoner Press. Jedná se o knihu Google Hacking. Pro druhého v po?adí je p?ipraveno tri?ko, které jako sponzorský dar v?noval portál soom.cz.

Informaci o tom, že úloha již byla vy?ešena a byla doru?ena alespo? dv? správná ?ešení naleznete v Security-News .

Správné ?ešení úlohy bude uvedeno v p?íštím ?ísle našeho e-zinu (5/2007)

Inspiraci doporu?uji hledat v knížce: P.Vondruška: Kryptologie, šifrování a tajná písma, edice OKO, nakladatelství Albatros, 2006
Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


<<- novější - Bu?te špiónem ve vlastním po?íta?i
Vyšel Crypto-World 4/2007 - starší ->>
Design: Webdesign