Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšlo mimo?ádné ?íslo Crypto-Worldu (7/2007)

14.07.2007
Vyšel e-zinu Crypto-World 7/2007

Toto ?íslo je v?nováno navrhu trestního zákoníku v novém zn?ní. Paragrafy, které se nás p?ímo týkají, jsou § 154, 202 – 204.
Vlastimil Klíma v tomto e-zinu vyzývá ke kontrole t?chto paragraf?, aby se snad náhodou neopakovala situace z roku 2005, kdy hrozilo, že výzkum na poli kryptografie bude postaven mimo zákon ...

P?ipomínky v?cného charakteru je možné posílat do konce ?ervence 2007 na adresu TRZ@msp.justice.cz.

Výše uvedený termín je d?vodem, pro? tento p?ísp?vek rozesíláme v podob? mimo?ádného ?ísla e-zinu Crypto-World již nyní a nikoliv jako sou?ást p?ipravovaného tradi?ního letního dvoj?ísla 7-8/2007, které vyjde jako obvykle 1.8.2007.

Kódy, ke stažení e-zinu Crypto-World 7/2007, byly dnes rozeslány registrovaným odb?ratel?m (1250).

Tento e-zin (Crypto-World 7/2007) si mohou výjime?n? od dnešního dne stáhnout i neregistrovaní ?tená?i.

Obsah Crypto-Worldu 7/2007
----------------------------------
A. Po?íta?ová kriminalita v návrhu nového trestního zákoníku (2007),
Výzva ke kontrole navrženého paragrafového zn?ní (V.Klíma) 2-5
B. Záv?re?né informace 6
Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

E-zin Crypto-World 6/2007 uvoln?n k volnému stažení! - starší ->>
Design: Webdesign