Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel Crypto-World 4/2007

17.04.2007
Práv? vyšel e-zinu Crypto-World 4/2007

Kódy, ke stažení e-zinu Crypto-World 4/2007, byly práv? rozeslány registrovaným odb?ratel?m (1262).

Nep?ehlédn?te sout?ž v lušt?ní .... Do sout?že není pot?eba se nijak p?ihlašovat. V p?ípad? úsp?chu sta?í jednoduše zaslat odpovídající otev?ený text k úloze, která je v e-zinu zve?ejn?na. Text sout?žní úlohy lze též najít v Security-NEWS ...

Pokud pat?íte mezi odb?ratele a kódy jste ve svém e-mailu nenašli, požádejte o n? p?es www rozhraní nebo e-mailem na adrese ezin@crypto-world.info, kódy co nejd?íve opakovan? zašleme....


Obsah Crypto-Worldu 4/2007
----------------------------------
A. Rodina speciálních blokových šifer DN a hašovacích funkcí nové generace HDN typu SNMAC, ?ást II. - Dodatky (V.Klíma) 2-14
B. Zachycené a šifrové telegramy dokazují, že demokraté se b?hem voleb snažili podplácet! (P.Vondruška) 15-21
C. Kircherovo šifrování aneb Dobrý voják Švejk 22-25
D. Úloha k lušt?ní … (P.Vondruška) 26
E. O ?em jsme psali v dubnu 2000 -2006 27-28
F. Záv?re?né informace 29
Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Kdo prvý vy?eší tuto úlohu ?

E-zin Crypto-World 3/2007 uvoln?n k volnému stažení! - starší ->>
Design: Webdesign