Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Rozd?lení databáze novinek NEWS na dv? samostatné ?ásti - Crypto-News a Crypto-Security

16.07.2006

Na základ? p?ipomínek návšt?vník? našich novinek (NEWS), jsem provedli rozd?lení databáze p?ísp?vk? na dv? samostatné ?ásti - Crypto-News a Crypto-Security.

Prvá z databází (Crypto-News) obahuje p?ísp?vky, které se týkají výzkumu v kryptologii, p?ehledu novinek z této oblasti a popularizace této v?dy (v?etn? informací o našem e-zinu Crypto-World.

Druhá databáze (Security-News) obsahuje nejr?zn?jší p?ísp?vky z oblasti informa?ní bezpe?nosti.

Pomocí RSS lze i nadále stahovat obsah obou databází sou?asn?.

V??íme, že tuto zm?nu, která zvýší p?ehlednost obsahu informací v námi vybíraných novinkách, uvítáte.

Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

11th annual CSI/FBI Computer Crime and Security Survey - starší ->>
Design: Webdesign