Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Na Crypto-Worldu otev?ena sekce v?novaná p?ehledu sout?ží z let 2000-2004

23.01.2005

Na domovské stránce e-zinu Crypto-World byla vytvo?ena nová sekce, která shromaž?uje informace o sout?žích, které e-zin dosud po?ádal. Najdete zde nejen p?vodní stránky jednotlivých sout?ží 2000-2004, ale také odkazy na e-ziny ve kterých jsou uvedena ?ešení všech sout?žních úloh, výsledné po?adí a další zajímavosti a dále odkazy na ?lánky, v?nované ?ešení základních šifrových systém?.

Vstup do této sekce je p?es ikonu SOUT?ŽE umíst?nou na hlavní stránce nebo chceete-li m?žete ji navštívit p?ímo zde....

OBSAH SEKCE

Sout?že v lušt?ní jednoduchých úloh
Sout?ž 2000
Sout?ž 2001
Sout?ž 2003
Sout?ž 2004

?ešení p?edložených sout?žních úloh
Sout?ž 2000 - Crypto-World Vánoce/2000, celé ?íslo
Sout?ž 2001 - Crypto-World 1/2002, str. 2-15
Sout?ž 2003 - Crypto-World 12/2003, celé ?íslo
Sout?ž 2004 - Crypto-World 12/2004, celé ?íslo

?lánky v e-zinech Crypto-World v?nované ?ešní r?zných šifrových systém?
Steganografie - Crypto-World 9/2000, str.2-5
Jednoduchá zám?na - Crypto-World 10/2000, str. 2-4
Jednoduchá transpozice - Crypto-World 11/2000, str. 2-6
Substituce složitá - periodické heslo, srovnaná abeceda - Crypto-World 12/2000, str. 4-10
Jedno-dvoumístná zám?na - Crypto-World 11/2004, str. 5-6
Fleissnerova oto?ná m?ížka - Crypto-World 11/2004, str. 7-8

Zdroj: http://crypto-world.info/souteze.php
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - The Security Journal - Winter 2005
Design: Webdesign