Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel e-zin Crypto-World 2/2009

15.02.2009
Práv? vyšel e-zin Crypto-World 2/2009.

Kódy, ke stažení tohoto aktuálního ?ísla e-zinu byly rozeslány registrovaným odb?ratel?m (1310) 15.2.2009.

Pokud pat?íte mezi odb?ratele a kódy jste ve svém e-mailu nenašli, požádejte o n? p?es www rozhraní nebo e-mailem na adrese ezin@crypto-world.info, kódy co nejd?íve opakovan? zašleme....

Obsah Crypto-Worldu 2/2009
-----------------------------------
A. Blue Midnight Wish, kandidát na SHA-3 aneb pon?kud privátn? o tom, jak jsem k BMW p?išel (V. Klíma) 2-12
B. Nastal ?as zm?n (nejde o Obam?v citát, ale o používání nových kryptografickcý algoritm?) (P. Vondruška) 13-17
C. Pozvánka na konferenci IT-Právo 18-19
D. O ?em jsme psali v únoru 1999-2008 20-21
E. Záv?re?né informace 22
Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 07/2009
NSA nabízí miliardy firm?, která jí pom?že odposlouchávat Skype? - starší ->>
Design: Webdesign