Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Pozvánka na SmartCard Forum 2009, 21. kv?tna 2009, Praha

07.03.2009
Druhý ro?ník konference SmartCard Forum 2009, 21. kv?tna 2009, konferen?ní sál spole?nosti OKsystem s.r.o., Praha. Konference je ur?ena pro odbornou ve?ejnost a manažery v oblastech informa?ních a komunika?ních technologií, se zam??ením na využití ?ipových karet. Konferen?ní poplatek je 0,- K?, avšak je nutná registrace p?edem na uvedeném linku.

Na konferenci budou diskutována i tato témata:

František Male?, Státní tiskárna cenin - Identifika?ní doklady v ?R
Ivo Rosol, OKsystem s.r.o. - Elektronické ob?anské pr?kazy v EU
Tomáš Rosa, Raiffeisenbank, a.s. - Penetra?ní testy RFID ?ip? aneb když pravda je horší než lež
Tomáš Trpišovský, IMA s.r.o. - Moderní technologie pro identifikace replika?ních robot?
Václav Lín, OKsystem s.r.o. - SIM karty a SIM aplikace
Vlastimil Klíma, nezávislý kryptolog - Sou?asná kryptologie a hashovací funkce v praxi

Moderátorem akce je: pan Petr Koubský
Zdroj: http://www.oksystem.cz/akce/registrace_smartcardforum
Autor: VK


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 10/2009
Americký NIST vydal dv? nové publikace - starší ->>
Design: Webdesign