Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšel e-zin Crypto-World 1/2005

14.01.2005

Registrovaní odb?ratele si mohou ode dneška stáhnout nové ?íslo e-zinu Crypto-World 1/2005.

OBSAH tohoto ?ísla
A.P?edávání dat na Portál ve?ejné správy (J.Klimeš) 2-6
B.Praktická ukážka využitia kolízií MD5 (O.Mikle) 7-9
C.Kryptografie a normy - Formáty elektronických podpis?, ?ást 2 (J.Pinkava) 10-13
D.Test elektronickej svojprávnosti (A.Olejník, I.Pullman) 14-19
E.Vojni??v rukopis - výzva (J.B.Hurych) 20-21
F.O ?em jsme psali v lednu 2000-2004 22
G.Záv?re?né informace 23

P?íloha :
Speciál 2004 - p?ehled ?lánk? a prezentací ?len? redakce Crypto-World za rok 2004
(p?íloha je voln? stažitelná z adresy http://crypto-world.info/casop6/prehled_2004.pdf)

Vsechna ostaní dosud vyšlá ?ísla (9/99-12/2004) jsou voln? dostupná na stránce http://crypto-world.info , sekce Crypto-World)

Zdroj: http://crypto-world.info/
Autor: PV


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

K bezpe?nostní dokumentaci Microsoftu - starší ->>
Design: Webdesign