CRYPTO - WORLD

ISSN 1801-2140
Crypto-World 2011

XIII.ročník

Obsah sešitů 2011

Abecední přehled všech autorů (1999-2011)

Sešit 1/2011 / PDF : Sešit 1/2011 / ZIP

Sešit 2/2011 / PDF : Sešit 2/2011 / ZIP

Sešit 3/2011 / PDF : Sešit 3/2011 / ZIP

Sešit 4/2011 / PDF : Sešit 4/2011 / ZIP

Sešit 5/2011 / PDF : Sešit 5/2011 / ZIP

Sešit 6/2011 / PDF : Sešit 6/2011 / ZIP

Sešit 7-8/2011 / PDF : Sešit 7-8/2011 / ZIP

Sešit 9/2011 / PDF : Sešit 9/2011 / ZIP

Sešit 10/2011 / PDF : Sešit 10/2011 / ZIP

Čísla 11/2011 a 12/2011 nevyšla v plánovaných termínech z důvodů velkého zaneprázdnění členů redakce e-zinu Crypto-World.
Soutěž v luštění 2011 byla ukončena v řádném termínu a výsledky naleznete na stránce soutěže.
Další e-zin vyjde v lednu 2012! Toto číslo bude obsahovat kompletní doprovodný příběh Soutěže 2011, všechny soutěžní úlohy, jejich řešení a výsledky.
Je to poprvé od září 1999, kdy e-zin začal vycházet, kdy k takovéto delší neplánované přestávce v pravidelném publikování e-zinu došlo.
Věřím, že nám zachováte přízeň i v příštích letech...
Za redakci Pavel Vondruška

Všem čtenářům přeje redakce e-zinu Crypto-World v roce 2012 pevné zdraví, klid na práci a štěstí.


E-zin je v pdf formátu.
Soubor ke stažení je doplněn o přílohu (pokud byla součástí rozesílaného e-zinu) a zkompresován pomocí programu ZIP.Last edition : 7.3.2014


Tato doména byla poskytnuta českým informačním serverem CZECHIA pro potřeby e-zinu Crypto-World.

Comments may be sent to pavel.vondruska@crypto-world.info

Copyright (c) 2003-2014 - Pavel Vondruška jr.
Webmaster pavel@crypto-world.info
All Rights Reserved