Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Z p?ehledu - po?et neoprávn?ných p?ístup? interních zam?stnanc? k firemním informacím nar?stá

11.06.2009
P?ehled Trust, Security & Passwords spole?nosti Cyber-Ark je vydáván t?etím rokem a byl zpracován na základ? odpov?dí 400 IT profesionál? (USA a UK).
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=7610
Autor: JP


<<- novější - S využíváním nových technologií nar?stají rizika
Malware v bankomatech - diskuze na Schneierov? blogu - starší ->>
Design: Webdesign