Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

S využíváním nových technologií nar?stají rizika

11.06.2009
Komentá? k dv?ma studíím RSA obsahuje i shrnutí výsledk? t?chto dokument? (a p?íslušné odkazy)
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=7604
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

Z p?ehledu - po?et neoprávn?ných p?ístup? interních zam?stnanc? k firemním informacím nar?stá - starší ->>
Design: Webdesign