Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Malware v bankomatech - diskuze na Schneierov? blogu

11.06.2009
Diskuze obsahuje ?adu zajímavých post?eh?.
Zdroj: http://www.schneier.com/blog/archives/2009/06/malware_steals.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Z p?ehledu - po?et neoprávn?ných p?ístup? interních zam?stnanc? k firemním informacím nar?stá
Škodlivé kódy se do po?íta?? i v kv?tnu dostávaly p?edevším p?es vym?nitelná média - starší ->>
Design: Webdesign