Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

?ty?i chyby p?i používání komunika?ních technologií

26.03.2009
Joan Goodchild k ?astým chybám mobilních proacovník?:
  • Bezstarostn? používají Wi-Fi a p?ístupy do nezabezpe?ených sítí
  • Nechají rodnné p?íslušníky a p?ítele použít za?ízení, která jsou ur?ena pro pracovní ?innosti
  • M?ní bezpe?nostní nastavení pro internet tak, aby mohly p?istupovat i na stránky blokované spole?ností
  • Odloží za?ízení ur?ené pro pracovní ?innost na nezabezpe?ené místo
Zdroj: http://www.csoonline.com/article/486280/_Telecommuting_Security_Mistakes_
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Nový ransomware na scén?, vyd?ra? požaduje 50 dolar?, rukojmím jsou zašifrované soubory
Slune?ní bou?e je reálným nebezpe?ím - starší ->>
Design: Webdesign