Obsahuje:
 • všechny e-ziny od 9/1999
 • celou databázi NEWS
 • soutěže 2000-2011
 • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Ochrana mobilní pracovní síly

10.04.2008
?ím je chyt?ejší mobilní za?ízení, tím existují v?tší hrozby, p?ed kterými je nutno se bránit. Stacy Collett k tomu uvádí následujících sedm postup?:
 • IT musí mít pod kontrolou odchozí informace
 • Je t?eba p?idat další bezpe?nostní vrstvu v komunikacích organizace
 • Chránit se p?ed útoky mobilního malware (z webových stránek)
 • Orientovat se ve významu implicitního nastavení mobilních za?ízení
 • Výchovávat pracovníky a investovat tam, kde je to zapot?ebí
 • Nezapomínat na etiketu mobilních za?ízení
 • Najit takový produkt, kde jeho zabezpe?ení a využitelnost jsou v rovnováze
Zdroj: http://www.csoonline.com/article/328666/Protecting_the_Mobile_Workforce
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Krom? nejlepších postup? existují také nejhorší - n?kolik pravdivých p?íklad?
Jak zálohovat sv?j domácí PC? - starší ->>
Design: Webdesign