Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nový ransomware na scén?, vyd?ra? požaduje 50 dolar?, rukojmím jsou zašifrované soubory

26.03.2009
Za?ídí to trojan, který se n?jakým trikem dostane do po?íta?e ob?ti (nap?. se tvá?í jako legitimní aktualizace). Pokud ob?? chce otev?ít zašifrovaný soubor, vysko?í okno, které oznámí, že data lze otev?ít prost?ednictvím utility FileFix Pro 2009, zpráva se tvá?í jako cosi polooficiálního, jako n?co co pochází z opera?ního systému. Pokud si ob?? stáhne tento SW, program dešifruje pouze jeden z napadených soubor? a potom požaduje za koupi SW zaplatit 50 dolar?. Existuje však bezplatný program Anti FileFix, který vrátí soubory do p?vodního stavu.
Zdroj: http://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9130539&source=rss_topic17
Autor: JP


<<- novější - Kyberúto?níci zvyšují své aktivity, varují experti Trend Micro
?ty?i chyby p?i používání komunika?ních technologií - starší ->>
Design: Webdesign