Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Jak by banky m?ly pe?ovat o bezpe?nostní pov?domí svých klient?

22.01.2009
Linda McGlasson ve svém ?lánku uvádí v tomto sm?ru šest doporu?ení.
Zdroj: http://www.bankinfosecurity.com/articles.php?art_id=1164
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Totožnost, autentizace a autorizace - jak správn? rozlišovat mezi t?mito pojmy
Recenze knihy : Web Security Testing Cookbook - starší ->>
Design: Webdesign