Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Také klient elitní banky m?že p?ijít o peníze ze svého ú?tu

02.09.2008
Autor ?lánku popisuje situaci zákazníka JPMorgan Chase, kterému n?kdo b?hem 15 m?síc? malými elektronickými transakcemi od?erpal z ú?tu 300 000 dolar?. Zákazníkovi bylo ?e?eno, že dalším ztrátám m?že zabránit jen uzav?ením svého ú?tu a otev?ením jiného. Jako náhrada škody mu byla vyplacena pouze ?ástka 50 000 dolar?.
Zdroj: http://www.nytimes.com/2008/08/30/business/yourmoney/30theft.html?_r=1&oref=slogin
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - USB flash disk, který ukradne veškerá data z vašeho mobilu
Podrobný rozbor jednoho „zajímavého“ typu malware - starší ->>
Design: Webdesign