Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Podrobný rozbor jednoho „zajímavého“ typu malware

01.09.2008
Jesper M. Johansson - po zjišt?ní, že na jeho blogu se d?jí prazvláštní v?ci se vydal na patrání. ?lánek p?ináší jeho zajímavou analýzu. Podvodné stránky zde figurují jako falešné Windows Security Center.

(d?kuji J. Dzubakovi za upozorn?ní)
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2008/08/22/anatomy_of_a_hack/print.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Také klient elitní banky m?že p?ijít o peníze ze svého ú?tu
Border Gateway Protocol (BGP) - útoky a obrana - starší ->>
Design: Webdesign