Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2004
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Phishing v ?echách - další p?íklad a jeho rozbor

23.09.2004
Úryvek z dalšího ?lánku Jaroslava Vorlí?ka na toto téma (update s trasou originálního a podvrženého spoje):

Zatím se rhyba?ení pohybuje mimo naše krajiny. Ale s rostoucím výskytem p?edpokládám v brzké dob? i pokusy o vylákání údaj? od n?kterých z bankovních ústav? zde v ?eské Republice. Dle mého názoru proti této metod? není zcela imunní nap?íklad www.servis24.cz . Bohužel základní ov??ování je považováno jako nadstandard (doporu?uji p?e?íst https://www.servis24.cz/stat/ebanking/help/cs/ib_hlp_gen_tech_security.html - Zabezpe?ení služby Service24 Internetbanking - velmi pou?né, velmi neú?inné proti Phishingu).

Obávám se, že Bankovní ústav je dob?e chrán?n - podmínky vystaveny na netu , avšak klient není p?i "standardním" zabezpe?ení chrán?n v?bec.
Podlehnete-li phishingu(rhyba?ení), pak nev?domky porušíte - citace:
10) Nikdy nesd?lujte Vaše klientské ?íslo a heslo p?i ústní a telefonické komunikaci a neuvád?jte jej v písemné komunikaci (dopis; e-mail). Heslo je jen Vaše a v zájmu bezpe?nosti jej nesmí znát nikdo jiný: ani kolegové v práci ?i rodinní p?íslušníci. Heslo nesd?lujte ani operátorovi podpory služby SERVIS24 Internetbanking.

A te? k mému problému. Nevíte, jakým zp?sobem bych mohl ochránit svou osobu, pokud by se n?jaký vykuk snažil na základ? této informace získat údaje od klient? dané banky ?
Jaroslav Vorlí?ek
Zdroj: http://www.pooh.cz/cybercave/a.asp?a=2010711
Autor: VK


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Boj se spyware
Pr?vodce penetra?ními testy - starší ->>
Design: Webdesign