Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2009
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Totožnost, autentizace a autorizace - jak správn? rozlišovat mezi t?mito pojmy

23.01.2009
Ob?as se setkáme s tím, že rozdíly mezi t?mito pojmy nejsou dostate?n? z?ejmé a jsou chápány nep?esn?. Steve Riley (Microsoft) je v odkazovaném ?lánku názorn? vysv?tluje. Viz také diskuzi - Identity, Authentication, and Authorization .
Zdroj: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc512578.aspx
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Objevila se nová verze QuickTime 7.6 s ošet?enými zranitelnostmi
Jak by banky m?ly pe?ovat o bezpe?nostní pov?domí svých klient? - starší ->>
Design: Webdesign