Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšlo Ze sv?ta bezpe?nosti IT 52/2008

29.12.2008
Týdenní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nost IT. Z novinek tohoto týdne lze zmínit op?t ?lánky v?nované rekapitulacím pr?b?hu roku 2008 ?i p?edpov?dím pro rok 2009, dále t?eba Vamosiho ?lánek k bezpe?nostním nastavením Windows Vista a ?lánky k bezpe?né práci s notebooky.
Zdroj: http://bezpecnost.interval.cz/clanky/ze-sveta-bezpecnosti-it-52-2008/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Rok 2008 byl dobrým rokem pro špatné hochy
Chra?te svoji organizaci p?ed hrozbami sociálního inženýrství - starší ->>
Design: Webdesign